12.12.2018USD/EUR/
27.713231.5348
Pegas Touristik27.5030.05
Anex Tour27.4530.00
Tez Tour28.9832.94
Coral Travel27.5030.05
TUI Ukraine28.9132.73
28.6631.86
Join UP!27.5030.05